Specjalizacja w sprawach rozwodowych

Adwokat rozwód Częstochowa

Częstochowa-rozwód-adwokat

Przeprowadzamy naszych Klientów przez cały proces trwania sprawy rozwodowej, od momentu przygotowania pozwu oraz dowodów w sprawie, aż do momentu zakończeniu postępowania. 

W dalszej kolejności prowadzimy sprawy o podział majątku dorobkowego pomiędzy byłymi już małżonkami mając na uwadze jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie dla naszych Klientów.

podział majątku Częstochowa adwokat
prowadzenie sprawy
Rozwód - od czego zacząć. Poszczególne etapy

Odpowiednie przygotowanie w sprawie rozwodowej jest kluczowe. Wszelkie działania podjęte na początkowym etapie sprawy mają odpowiednie przełożenie na jej dalsze losy. 

Oto jak przebiega współpraca z nami w sprawach rozwodowych:

 1. Podczas spotkania w kancelarii omawiamy szczegółowo wszelkie aspekty związane ze sprawą i przygotowujemy odpowiednią strategię prowadzenia sprawy.
 2. Oceniamy ryzyko  i przygotowujemy się na argumenty strony przeciwnej. 
 3. Najważniejsza jest szczerość. Nic nie może mnie zaskoczyć, dlatego jako mój Klient mówisz mi wszystko, tak aby  Twój małżonek nie zaskoczył nas w sądzie.
 4. Obowiązuje mnie tajemnica adwokacka, tak więc wszystko, co powiesz, zostaje między nami.
 1. Przygotowujemy niezbędne dokumenty.
 2. Przygotowujemy odpowiednie wnioski dowodowe
 3. Oceniamy przydatność potencjalnych świadków w sprawie. 
 4. Najważniejsza zasada podczas rozprawy – sąd nie zna prawdy, sąd opiera się jedynie na aktach sprawy. Toteż w aktach sprawy musi się znaleźć wszystko to, co pozwoli przekonać sąd do naszych racji.
 5. Zbieramy i oceniamy materiał dowodowy na okoliczność uznania winy drugiego małżonka, rozkładu pożycia, przyznania władzy rodzicielskiej, ustalenia wysokości alimentów zarówno dla dziecka jak i małżonka, czy też udzielenia zabezpieczenia. 
 1. Staram się osobiście reprezentować Klienta w sprawie rozwodowej. Jest to zbyt ważna sprawa, aby powierzać ją substytutowi – co niestety jest częstym zjawiskiem. 
 2. Sprawa rozwodowa jest bardzo trudnym procesem, pełnym emocji, do tego dochodzą często oszczerstwa, kłamstwa, a nawet awantury. Jako pełnomocnik zadaję pytania drugiemu małżonkowi oraz czuwam nad biegiem sprawy, a przede wszystkim nad tym, aby odpowiednie wydarzenia z życia małżonków znalazły swoje odzwierciedlenie w protokole.  To czego nie ma w protokole, nie istnieje. Tak więc jeśli zapomnisz opowiedzieć o czymś ważnym przed sądem, to jestem po to, aby Ci o tym przypomnieć poprzez zadawanie dodatkowych pytań. 
 3. Zadaję pytania świadkom zarówno tym powołanym przez nas oraz świadkom twojego małżonka. 
 4. Jako adwokat od rozwodów mam odpowiednie doświadczenie oraz dystans, a na sali sądowej jestem twoim oparciem.