Logo kancelaria adwokacka Adwokat Damian Dobosz

Adwokat Damian Dobosz

Blog

widzenia-z-tymczasowo-aresztowanym-adwokat

Zażalenie na odmowę widzenia z tymczasowo aresztowanym

Wybierz temat Rozwód Sprawy karne Sprawy spadkowe Sprawy frankowe Aktualności Osoba tymczasowo aresztowana generalnie ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych. Zdarzają się jednak sytuacje w których po wypełnieniu wniosku o wyrażenie zgody na widzenie  z tymczasowo aresztowanym następuje decyzja odmowna w postaci zarządzenia o odmowie zezwolenia na widzenie. Co w takiej sytuacji ? Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu, do

Czytaj dalej »
adwokat-odroczenie-wykonania-kary

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Adwokat Damian Dobosz 695 629 332 Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Odroczenie wykonania kary z powodu choroby W postępowaniu o odroczenie wykonania kary skazany powinien we wniosku wskazać przyczyny, dla których domaga się odroczenia wykonania kary. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Zobacz również: Opłata od wniosku

Czytaj dalej »
wniosek-odroczenie-kary-adwokat

Opłata od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Opłata od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Opłata od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności wynosi 80 zł. Odroczenie z powodu choroby. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody (art. 150 § 1 KKW). Za ciężką chorobę uważa się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo (art. 150 § 2 KKW). Zobacz również: Wniosek o

Czytaj dalej »
pomoc frankwiczom adwokat częstochowa lubliniec katowice

Pomoc Frankowiczom – kredyty we frankach | Przewalutowanie pozwy

Kredyty we frankach – pomoc dla Frankowiczów. Kredyty frankowe to zmora setek tysięcy rodzin w Polsce. Przypominamy, iż nasza Kancelaria bierze udział w akcji „Pomoc Frankowiczom”. Porad w zakresie umów bankowych w walucie franka szwajcarskiego udzielamy w Częstochowie oraz Lublińcu. Osoby zainteresowane prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny bądź mailowy. Poniżej przykład korzystnego dla Klienta wyroku sądowego sprawy, która prowadziliśmy reprezentując stronę pozwaną, stronę przeciwko której bank złożył pozew żądając zapłaty ponad 200 tys. zł. Sąd oddalił powództwo banku i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę kilkunastu tysięcy złotych z tytułu

Czytaj dalej »
rozwód kancelaria adwokacka Częstochowa Lubliniec

Separacja A Rozdzielność Majątkowa. Skutki Separacji. Podział Majątku.

Separacja a rozdzielność majątkowa. Czy separacja powoduje rozdzielność majątkową? Pomimo, że separacja nie powoduje ustania małżeństwa, tak jak ma to miejsce w przypadku rozwodu, to jednak orzeczenie separacji powoduje rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami. Separacja wywołuje skutki takie same jak rozwód, z wyjątkiem tego, że małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć ponownie małżeństwa. Natomiast z chwilą zniesienia separacji między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy. Jednakże, na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej. W przypadku separacji nie ma możliwości, aby sąd orzekł o rozdzielności majątkowej małżonków

Czytaj dalej »
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku przedawnienie

Wniosek o stwierdzenie nabycia Spadku, opłata, gdzie kierować – rozprawa

Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć do sąd rejonowego właściwego ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Jaka jest opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł od wniosku oraz dodatkowe 50 zł za każde oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jak wygląda sprawa w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku  po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i

Czytaj dalej »
Zupełny i trwały rozkład pożycia adwokat

Rozwód – zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Kiedy nastąpi 2018

Zupełny i trwały rozkład pożycia: Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód (art. 56 krio) Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny: Rozwód nie jest jednak dopuszczalny (pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia) jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że

Czytaj dalej »
kiedy wydziedziczenie jest bezskuteczne

Bezskuteczność Wydziedziczenia – Kiedy Wydziedziczenie jest Bezskuteczne

Bezskuteczność wydziedziczenia – kiedy wydziedziczenie jest bezskuteczne Kiedy wydziedziczenie jest bezskuteczne – najważniejsze kwestie. Jeśli z treści testamentu nie wynika przyczyna wydziedziczenia Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Jeżeli z treści testamentu nie wynika przyczyna wydziedziczenia, wskazany spadkobierca nie zostanie pozbawiony prawa do zachowku. Wydziedziczenie pozostanie bezskuteczne także w przypadku, gdy wskazana w testamencie przyczyna wydziedziczenia w rzeczywistości nie istnieje. Zobacz również: Wydziedziczenie – przyczyny wydziedziczenia. Pozbawienie zachowku. Zawinienie spadkodawcy a skuteczność wydziedziczenia Nawet jeżeli wydziedziczony spadkobierca nie interesował się spadkodawcą, nie utrzymywał z nim kontaktu i nie dążył do tego

Czytaj dalej »
wzór testamentu z wydziedziczeniem

Wzór testamentu – Własnoręczny (holograficzny) z Wydziedziczeniem.

Wzór testamentu z wydziedziczeniem. Wzór testamentu z wydziedziczeniem: Miejscowość, data Ja, niżej podpisany Marian Kowalski, urodzony w dniu 01.03.1949 r. w Karwicach, oświadczam, że powołuje do spadku po mnie w częściach równych moją najstarszą córkę Marię z domu Kowalską, urodzoną w dniu 01.04.1965 r. w Zawierciu, zamieszkałą w Sosnowcu przy ul. Głównej 105 oraz moją najmłodszą córkę Renatę Kowalską urodzoną w dniu 01.06.1970 r. w Myszkowie, zamieszkałą w Piekarach Śląskich przy ul. Katowickiej 12/5. Oświadczam również, że syna Adriana Kowalskiego urodzonego dnia 01.09.1969 r. w Będzinie, zamieszkałego w Mysłowicach przy

Czytaj dalej »
wydziedziczenie testament pozbawienie zachowku

Wydziedziczenie – przyczyny wydziedziczenia. Pozbawienie zachowku.

Wydziedziczenie – przyczyny wydziedziczenia Zgodnie z art. 1008 kodeksu cywilnego spadkodawca może w testamencie pozbawić zachowku (wydziedziczenie) zstępnych, małżonka i rodziców, jeżeli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Wpływ przebaczenia, a wydziedziczenie Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych,

Czytaj dalej »

Ponad 20 mln kary dla banku – decyzja UOKiK | Banki Kredyty CHF

Bank Millennium przekazywał klientom nieprawdziwe informacje Bank Millennium przekazywał klientom nieprawdziwe informacje o skutkach wpisu klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych. Decyzją UOKiK został ukarany na kwotę ponad 20 mln zł. Szczegóły poniżej: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13932

Czytaj dalej »
rozwód kancelaria adwokacka Częstochowa Lubliniec

Osoba ubezwłasnowolniona a sprawa o rozwód. Ubezwłasnowolnienie a zdolność procesowa.

Czy małżonek częściowo ubezwłasnowolniony posiada zdolność procesową w procesie o rozwód ? Sąd Najwyższy w grudniu 2017 roku rozpatrzył zagadnienie prawne „Czy małżonek częściowo ubezwłasnowolniony posiada zdolność procesową w procesie o rozwód?”. Sąd Najwyższy uchwalił, iż osoba częściowo ubezwłasnowolniona nie posiada zdolności procesowej w procesie o rozwód, czyli nie może samodzielnie wystąpić z pozwem rozwodowym, a w procesie, w którym byłaby stroną pozwaną, musi być reprezentowana przez kuratora. Zgodnie z treścią art. 16 § 2 kodeksu cywilnego dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. Ustanowienia kurateli dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo (art.

Czytaj dalej »
Boże Narodzenie życzenia kancelaria adwokacka

Życzenia Bożonarodzeniowe

Zdrowych, pogodnych i pełnych radości świąt Bożego Narodzenia, a także wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych życzy Adwokat Damian Dobosz.

Czytaj dalej »
adwokat rozwód Katowice częstochowa

Czy można w apelacji zaskarżyć wyrok rozwodowy w części co do alimentów

Wszystko o rozwodzie – poradnik adwokata. Czy można w apelacji zaskarżyć zapadły wyrok w części tylko co do kwestii alimentów? Co jeśli jeden z małżonków zaskarży wyrok rozwodowy jedynie w części dotyczącej alimentów (na rzecz dzieci) ? Czy pozostała część tego orzeczenia staje się prawomocna jeżeli upłynie termin do  zaskarżenia orzeczenia ? Odpowiadając na pytanie: oczywiście można zaskarży wyrok rozwodowy tylko w zakresie (w części) dotyczącym rozstrzygnięcia sądu o alimentach. Przykładowo wyobraźmy sobie sytuację, w której pozwany wniósł apelację od wyroku w zakresie obowiązku alimentacyjnego wobec małoletnich dzieci stron. Natomiast

Czytaj dalej »
rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie. Ile trwa i jak wygląda rozprawa.

  Wszystko o rozwodzie – Poradnik adwokata Rozwód bez orzekania o winie. Cofnięcie zgody na rozwód bez orzekania o winie. Rozwód bez orzekania o winie jest najszybszym i najprostszym sposobem rozwiązania małżeństwa przez sąd. Sama sprawa zwykle kończy się na pierwszym terminie rozprawy. Dlaczego jest tak szybko i prosto ? Dlatego, że sąd ogranicza postępowanie dowodowe do minimum, zwykle do zeznań stron na okoliczność ustalenia czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i przebiegu pożycia małżeńskiego stron. Chciałbym zwrócić jednak uwagę, za pomocą przedstawionego poniżej przykładu z prowadzonej całkiem niedawno sprawy, że sytuacja

Czytaj dalej »
rozwód od czego zacząć - poradnika adwokata

Rozwód – od czego zacząć. Jak przygotować się do sprawy rozwodowej ?

Chcesz się rozwieść i nie wiesz od czego zacząć ?  Jak przygotować się do sprawy rozwodowej ?  Poniżej przedstawiam poradnik z praktycznymi wskazówkami. Rozwód to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Są jednak sytuacje, w których życie zmusza do podjęcia kroków skutkujących orzeczeniem przez sąd rozwodu.  Rozwód (jego orzeczenie) pociąga za sobą wiele zmian zarówno w sferze prawnej, emocjonalnej, oraz majątkowej. Po pierwsze oczekiwania Najpierw należy dokładnie zweryfikować swoje oczekiwania. Czy chcemy wnosić o to, aby sąd orzekł o winie w rozkładzie pożycia, którą drugi małżonek według naszych odczuć ponosi.

Czytaj dalej »
Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa o kosztach sądowych 2017.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – Ustawa. Stan prawny marzec 2017 r. Tytuł I. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych. Art. 2 [Katalog kosztów] Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 3

Czytaj dalej »

Separacja a rozwód – jakie są różnice. Czym się różni rozwód od separacji.

Czym jest separacja i czym różni się ona od rozwodu: W prawie rodzinnym istnieje możliwość rozwiązania małżeństwa przez orzeczenie rozwodu jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.   Czytaj również: Opłaty przy rozwodzie.  Czytaj również: Wszystko o rozwodzie – zupełny i trwały rozkład pożycia Czytaj również: Powierzenie władzy rodzicielskiej.   Instytucja separacji została wprowadzona do polskiego porządku prawnego dopiero w roku 1999.   Różni się ona od rozwodu tym, że do orzeczenia separacji wystarczy zupełny (a nie również trwały, jak przy rozwodzie) rozkład pożycia.   Dodatkowo małżonkowie pozostający w separacji nadal pozostają w trwającym związku małżeńskim, przez co, nie

Czytaj dalej »