Czy można w apelacji zaskarżyć wyrok rozwodowy w części co do alimentów

adwokat rozwód Katowice częstochowa

Wszystko o rozwodzie – poradnik adwokata.

Czy można w apelacji zaskarżyć zapadły wyrok w części tylko co do kwestii alimentów?

Co jeśli jeden z małżonków zaskarży wyrok rozwodowy jedynie w części dotyczącej alimentów (na rzecz dzieci) ?

Czy pozostała część tego orzeczenia staje się prawomocna jeżeli upłynie termin do  zaskarżenia orzeczenia ?

Odpowiadając na pytanie: oczywiście można zaskarży wyrok rozwodowy tylko w zakresie (w części) dotyczącym rozstrzygnięcia sądu o alimentach.

Przykładowo wyobraźmy sobie sytuację, w której pozwany wniósł apelację od wyroku w zakresie obowiązku alimentacyjnego wobec małoletnich dzieci stron. Natomiast powódka nie wniosła w przewidzianym terminie apelacji od wyroku rozwodowego. Czy w tej sytuacji wyrok w niezaskarżonej apelacją części uprawomocni się ?

Taki sam dylemat miałaby powódka, w sytuacji, w której chciałaby zaskarżyć w apelacji jedynie część wyroku w zakresie chociażby zasądzonych alimentów na rzecz małoletnich dzieci.

Przed podobnym dylematem stanął Sąd Okręgowy w Krakowie, który stwierdził, iż nawet zaskarżenie jedynie niektórych rozstrzygnięć wyroku rozwodowego powoduje, iż pozostałe punkty orzeczenia zawarte w tym wyroku nie stają się prawomocne. Sprawa zainicjowana była  wnioskiem pozwanego o stwierdzenie prawomocności wyroku rozwodowego w zakresie, w którym nie został on zaskarżony. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił żądanie pozwanego.

Pozwany wniósł zażalenie od zapadłego orzeczenia i Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał owe zażalenie za zasadne zmieniając zaskarżone postanowienie sądu okręgowego i stwierdził prawomocność wyroku rozwodowego w zakresie, w którym nie został on zaskarżony. Czyli, wracając do  naszej sprawy, jeżeli apelacja dotyczyła samej kwestii alimentów, to w pozostałym zakresie (np. winy, rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej) wyrok uprawomocnił się, jeżeli w odpowiednim terminie w tymże zakresie nie został zaskarżony. 

W myśl bowiem art. 363 § 3 k.p.c. „jeżeli zaskarżono tylko część orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia, chyba że sąd drugiej instancji może z urzędu rozpoznać sprawę także w tej części”.

Natomiast zgodnie z art. 364 § 1 k.p.c. prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji – ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo.

Przeczytaj również: Chcę się rozwieść. Chcesz się rozwieść i nie wiesz od czego zacząć ? Poradnik

Orzeczenie uprawomocniło się w części.

Konkludując Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał, że wyrok rozwodowy stron uprawomocnił się w części niezaskarżonej apelacją.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 20.02.2017 r., I ACz 146/17

 

Co w sytuacji gdyby zaskarżono wyrok rozwodowy w zakresie co do winy w rozkładzie pożycia ? Czy w pozostałym zakresie byłby on prawomocny ?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: NIE. 

Zaskarżając wyrok rozwodowy wyłącznie co do winy oznacza zaskarżenie całego wyroku (czyli również wszystkie pozostałe punkty wyroku).

Przeczytaj również: Rozwód bez orzekania o winie. Ile trwa i jak wygląda rozprawa.

 

 

Odpowiednie przepisy k.p.c. w tym zakresie:

Prawomocność orzeczeń

Warunki prawomocności
Art 363
§ 1. Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co
do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia.
§ 2. Mimo niedopuszczalności odrębnego zaskarżenia nie stają się prawomocne postanowienia podlegające rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji, gdy sąd ten rozpoznaje sprawę, w której je wydano.
§ 3. Jeżeli zaskarżono tylko część orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia, chyba że sąd drugiej instancji może z urzędu rozpoznać sprawę także w tej części.


Stwierdzenie prawomocności
Art 364
§ 1. Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji – ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo.
§ 2. Postanowienia w sprawie, o której mowa w § 1, może wydać także referendarz sądowy.

Zakres związania
Art 365
§ 1. Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.
§ 2. Kodeks postępowania karnego określa, w jakim zakresie orzeczenia sądu cywilnego nie wiążą sądu w postępowaniu karnym.

Pozdrawiam

Adwokat Damian Dobosz

Stan prawny: grudzień 2017 r.

Częstochowa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o