Opłaty w sprawie o rozwód i separację. Ile kosztuje rozwód w 2018 roku.

ile kosztuje rozwód opłaty

Wysokość opłaty sądowej za pozew rozwodowy oraz pozew o separację:

Ile kosztuje rozwód:

600 zł – opłata od pozwu o rozwód.

600 zł – opłata od pozwu o separację.

100 zł – opłata od pozwu o separację w przypadku zgodnego wniosku małżonków.

100 zł – opłata od wniosku zniesienie separacji.

1 000 zł – opłata od wniosku o podział majątku wspólnego.

300 zł – opłata od wniosku o podział majątku wspólnego (jeżeli  wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku).

 

Opłata od apelacji w sprawie rozwodowej wynosi 600 zł. *

*(art. 26 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy z 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, u.k.s.c.).

Koszty w razie przegranej sprawy

Należy pamiętać, iż strona przegrywająca sprawę rozwodowa obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony – koszty procesu w tym koszty ustanowienia przez tę stronę adwokata.

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jeżeli Powód (strona składająca pozew rozwodowy w sądzie) nie jest w stanie uiścić wpisu w wysokości 600 zł,  wówczas wraz z pozwem może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub w części. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzinnym i dochodach.

Adwokat Damian Dobosz

stan prawny: styczeń 2018 r.

Częstochowa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o