Wniosek o stwierdzenie nabycia Spadku, opłata, gdzie kierować – rozprawa

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku przedawnienie

Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć do sąd rejonowego właściwego ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy.

Jaka jest opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł od wniosku oraz dodatkowe 50 zł za każde oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Jak wygląda sprawa w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku

Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku  po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Jeżeli chodzi o potencjalnych spadkobierców sąd nie jest związany osobami, które zostały wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, tak więc sąd nie oddali wniosku jeżeli okazałoby się,  że spadkobiercami są inne osoby, niż te wskazane we wniosku – w takim wypadku sąd stwierdzi nabycie spadku przez te inne osoby (art. 677 k.p.c.).

Kiedy może być złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – Przedawnienie

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może być złożony w każdym czasie, a samo roszczenie o stwierdzenie nabycia spadku nie przedawnia się, bowiem nie mają do niego zastosowania przepisy o przedawnieniu roszczeń.

Kolejność dziedziczenia ustawowego oraz w jakiej części

I Wariant gdy spadkodawca posiada dzieci – udział ¼ spadku dla małżonka

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku:

  • dzieci spadkodawcy oraz
  • jego małżonek.

Dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Na przykład: gdy spadkobierca pozostawił małżonka oraz jedno dziecko, wówczas dziedziczą oni po połowie. Jeżeli powołani do dziedziczenia z ustawy są dwójka dzieci oraz małżonek, wówczas wszyscy oni dziedziczą w 1/3. I tak dalej – należy pamiętać jednak, iż małżonek nie może otrzymać mniej niż 1/4 spadku.

 

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (art. 931 k.c.).

II Wariant gdy spadkodawca nie posiada dzieci – udział ½  spadku dla małżonka:

W przypadku braku zstępnych (dzieci) spadkodawcy, do spadku z mocy ustawy powołani są:

  • jego małżonek,
  • rodzice i
  • rodzeństwo.

W takim przypadku udział w spadku małżonka, który dziedziczy w zbiegu czy to z rodzicami, czy to z rodzeństwem, czy też z rodzicami i rodzeństwem spadkodawcy, wynosi połowę spadku (art. 932 k.c.).

III Wariant gdy spadkodawca nie posiada dzieci – udział ¼ dla rodzica dziedziczącego w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy

Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą część tego, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa.

Pozostałą część dziedziczy rodzeństwo w częściach równych.

 

IV Wariant gdy spadkodawca nie posiada dzieci – jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku

Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, wówczas udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada po połowie drugiemu z rodziców i rodzeństwu spadkodawcy. Jeżeli natomiast do spadku powołani są obok małżonka tylko rodzice albo tylko rodzeństwo, dziedziczą oni w częściach równych to, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa (art. 933 k.c.).

 

V Wariant gdy którekolwiek z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku – udział zstępnych

Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy (art. 934 k.c.).

 

VI Wariant dziedziczenie małżonka w przypadku braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa

W braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada jego małżonkowi.

 

VII Wariant dziedziczenie rodziców i rodzeństwa spadkodawcy w przypadku braku zstępnych i małżonka

W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom, rodzeństwu i zstępnym rodzeństwa.

 

VIII Wariant – dziedziczenie gminy

W przypadku braku małżonka spadkodawcy oraz krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli natomiast miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić bądź ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, wówczas spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu (art. 935 k.c.).

 

Sprawdź także:

Wydziedziczenie. Kiedy wydziedziczenie jest bezskuteczne. 

Wzór testamentu – Własnoręczny (holograficzny) z Wydziedziczeniem.

 

Jakie załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku 

Należy złożyć akt zgonu spadkodawcy, akt małżeństwa jeśli wnioskodawcą jest małżonek spadkodawcy, odpis bądź odpisy skrócone aktu urodzenia uczestnika/uczestników postępowania, przykładowo dzieci spadkodawcy.

Należy pamiętać o odpisach wniosku (jako załączniki) w ilości odpowiadającej ilości uczestników postępowania.

 

Pozdrawiam

Adwokat Damian Dobosz

Stan prawny, Luty 2018

Częstochowa, Lubliniec

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o