Adwokat Damian Dobosz

Adwokat Damian Dobosz

Specjalizuję się w sprawach rozwodowych oraz rodzinnych. W zakresie swoich usług oferuję również pomoc prawną w sprawach karnych, wypadkach drogowych, 178a k.k. i innych.

Kategorie

Opłata od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

wniosek-odroczenie-kary-adwokat

Opłata od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w 2020 roku

Opłata od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności wynosi 80 zł.

Odroczenie z powodu choroby. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody (art. 150 § 1 KKW). Za ciężką chorobę uważa się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo (art. 150 § 2 KKW).

Zobacz również: Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Opłaty w pozostałych sprawach

 •  od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu – 60 zł,
 •  od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie45 zł,
 •  od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego – 45 ,
 • od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – 45 zł,
 •  od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty – 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
 •  od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności – 100 zł,
 •  od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego – 100 zł,
 •  od wniosku o zatarcie skazania45 zł,
 •  od ponownej prośby o ułaskawienie45 zł,
 •  od wniosku o wznowienie postępowania150 zł, 
 • od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł;

Gdzie należy złożyć opłatę od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz pozostałe opłaty 

Powyższe opłaty uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej. W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w tym przedmiocie podlega zwrotowi.

Organ postępowania wykonawczego i dowódca jednostki wojskowej nie mają obowiązku uiszczania opłat wymienionych powyżej.

Zobacz również: Wniosek o odroczenie wykonania kary – gdzie złożyć, na jaki okres, jak uzasadnić wniosek.

Pozdrawiam

Adwokat Damian Dobosz

Kancelaria Adwokacka Częstochowa, Lubliniec

Stan prawny: kwiecień 2020 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o