Logo kancelaria adwokacka Adwokat Damian Dobosz

WITAMY NA STRONIE KANCELARII ADWOKACKIEJ Adwokat Częstochowa Adwokat Lubliniec ADWOKAT KATOWICE KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Damian Dobosz

RODO

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie RODO

Gwarancja adwokacka

RODO - pytania i odpowiedzi

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku

RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych – jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które weszło w życie 25 maja 2018 roku. Jeśli twoja firma nie dokonała jeszcze niezbędnych zmian w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych to skontaktuj się z Nami w celu  przygotowania twojej firmy do zmian w zakresie prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu unikniesz wysokich kar (do 20 mln euro lub 4% rocznego obrotu)

Tak, obecnie wiele firm i przedsiębiorców na bieżąco stara się wdrożyć odpowiednie narzędzia w celu dostosowania do  wymogów RODO.

Dzięki prawidłowemu wdrożeniu obowiązków wynikających z RODO unikniesz wysokich kar, karą za niezastosowanie się do przepisów jest nawet 20 mln euro. W przypadku przedsiębiorstwa kwota ta może wynieść do 4% całkowitego przychodu rocznego (ustalana jest ona na podstawie zeszłego roku rozliczeniowego).

Aby w odpowiedni sposób przygotować firmę do RODO należy szczegółowo dostosować obecne procedury w firmie do przepisów prawnych, które nakłada na przedsiębiorców RODO.

Niezbędna jest wiedza  z zakresu ochrony danych osobowych, czym w ogóle jest przetwarzanie danych osobowych a czym profilowanie, jakie są dobre praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych, czego może wymagać od Ciebie Klient, czym jest „prawo do bycia zapomnianym”, czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i czy należy go prowadzić w twojej firmie, kto i jakie podmioty będę zobowiązane do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jakie obowiązki będzie posiadał Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kim jest administrator danych osobowych i czym się różni od procesora danych osobowych.

Aby uniknąć bardzo negatywnych konsekwencji braku odpowiedniego wdrożenia RODO radzimy skorzystać z usług firm posiadających niezbędną wiedzę prawną w tym zakresie. 

Tak, jeśli tylko przechowujesz lub przetwarzasz dane swoich klientów, niezależnie od wielkości Twojego przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO spoczywa na Tobie! Każdy twój Klient posiadający imię i nazwisko to dane osobowe, które zobowiązany jesteś w odpowiedni sposób zabezpieczyć i ocenić ryzyko w zakresie przetwarzania tych danych.

Pamiętaj, że przetwarzanie danych osobowych to między innymi ich przechowywanie, utrwalanie, organizowanie, modyfikowanie, przeglądanie, czy też udostępnianie, a nawet niszczenie oraz usuwanie.

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z Naszą Kancelarią.

Skontaktuj się z nami !

W dowolnym momencie możesz do nas zadzwonić lub napisać.