Logo kancelaria adwokacka Adwokat Damian Dobosz

WITAMY NA STRONIE KANCELARII ADWOKACKIEJ Adwokat Częstochowa Adwokat Lubliniec ADWOKAT KATOWICE KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Damian Dobosz

Adwokat Damian Dobosz

Wniosek o stwierdzenie nabycia Spadku, opłata, gdzie kierować – rozprawa

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku przedawnienie

Jaka jest opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w 2020 roku

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w 2020 roku wynosi obecnie 100 zł (uprzednio była to opłata 50 zł od wniosku) oraz dodatkowe 100 zł za każde oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Dodatkowo zapłacimy 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego. 

Opłatę od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wnosimy tylko raz. Zobowiązany do tego jest wnioskodawca, czyli osoba składająca wniosek do sądu. Pozostali spadkobiercy (uczestnicy postępowania) nie muszą ponosił opłat w związku ze swym udziałem w sprawie sądowej. 

Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Jeśli zatem spadkodawca przed śmiercią zamieszkiwał na terenie miasta Częstochowy, wówczas sprawę spadkową o stwierdzenie nabycia spadku wnosimy do Sądu Rejonowego w Częstochowie. 

Gdzie dokonujemy wpłat za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Opłatę od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i opłatę od złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku przed sądem, przez osobę będącą spadkobiercą wnosimy w znakach opłaty sądowej – m. in. do nabycia w kasie sądu rejonowego, w którym prowadzone jest postępowanie spadkowe. 

Znaki opłaty sądowej możemy zakupić bez wychodzenia z domu w ciągu zaledwie 30 sekund pod wskazanym poniżej adresem wskazując ilość znaków (1) oraz nominał znaku (100 zł), potwierdzenie dokonania wpłaty wraz ze znakiem opłaty sądowej natychmiast otrzymujemy na wskazanego w formularzu maila.

Tutaj zakupisz znaki opłaty sądowej do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

https://oplaty.ms.gov.pl/znaki-oplaty-sadowej/zakup

Kiedy pobiera się opłatę stałą 100 zł w sprawach spadkowych 

Opłatę stałą w kwocie 100,– zł pobiera się od wniosku o:

  1.  stwierdzenie nabycie spadku;
  2. zabezpieczenie spadku;
  3. sporządzenie spisu inwentarza;
  4. odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (o czym była mowa powyżej).

Brak opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, co wówczas ?

Brak dokonania opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku spowoduje, że Sąd wezwie stronę wnoszącą wniosek (wnioskodawcę) do uzupełnienia opłaty w terminie 7 dni liczonym od dnia doręczenia wezwania sądu do uiszczenia brakującej opłaty. Należy zmieścić się we wskazanym przez sąd terminie 7 dniowym, w przeciwnym wypadku brak uiszczenia opłaty w terminie spowoduje zwrot wniosku. W razie takiej sytuacji strona składająca wniosek będzie zmuszona złożyć wniosek do sądu ponownie wraz z opłatą i wszystkimi niezbędnymi dokumentami. 

Reasumując, brak opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie spowoduje negatywnych konsekwencji o ile wnioskodawca zmieści się z dokonaniem opłaty w dodatkowym 7 dniowym terminie. Dla sprawniejszego przeprowadzenia postępowania przed sądem w zakresie stwierdzenia nabycia spadku opłatę lepiej wnosić wraz z wnioskiem.    

Jak wygląda sprawa w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku

Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku  po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Jeżeli chodzi o potencjalnych spadkobierców sąd nie jest związany osobami, które zostały wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, tak więc sąd nie oddali wniosku jeżeli okazałoby się,  że spadkobiercami są inne osoby, niż te wskazane we wniosku – w takim wypadku sąd stwierdzi nabycie spadku przez te inne osoby (art. 677 k.p.c.).

Do kiedy może być złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – Przedawnienie

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może być złożony w każdym czasie, a samo roszczenie o stwierdzenie nabycia spadku nie przedawnia się, bowiem nie mają do niego zastosowania przepisy o przedawnieniu roszczeń.

Jakie załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku 

Należy złożyć akt zgonu spadkodawcy, akt małżeństwa jeśli wnioskodawcą jest małżonek spadkodawcy, odpis bądź odpisy skrócone aktu urodzenia uczestnika/uczestników postępowania, przykładowo dzieci spadkodawcy.

Należy pamiętać o odpisach wniosku (jako załączniki) w ilości odpowiadającej ilości uczestników postępowania. Jeżeli zatem mamy poza wnioskodawcą (czyli osobą składającą wniosek) troje uczestników postępowania (osoby uprawnione do spadkobrania), wówczas składamy do sądu wniosek (1 egzemplarz) oraz 3 odpisy tego wniosku dla uczestników postępowania, czyli łącznie 4 wnioski (jeden dla sądu i trzy odpisy) wraz z załącznikami.

W praktyce składamy zatem skrócony odpis aktu zgonu osoby zmarłej oraz wystarczą skrócone odpisy aktów stanu cywilnego wszystkich spadkobierców z tym, że w przypadku mężczyzn będących spadkobiercami składami skrócony odpis aktu urodzenia, a w przypadku kobiet (spadkobierczyń), które wyszły za mąż składami skrócony odpis aktu małżeństwa. 

Pozostałe opłaty w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

Poza opłatą od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w wysokości 100 zł oraz kwotą 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego, dodatkowo może być wymagana opłata w kwocie 100 zł za oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Możliwe są też koszty biegłego sądowego w zakresie odpowiedniej specjalizacji, jeśli konkretna sprawa będzie wymagała jego powołania.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku będzie konieczne jeśli postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło przed upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania – śmierci spadkodawcy. Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku można złożyć podczas sprawy w sądzie spadku w którym toczy się postępowanie o stwierdzenie praw do spadku. 

Kolejność dziedziczenia ustawowego oraz w jakiej części

I Wariant gdy spadkodawca posiada dzieci – udział ¼ spadku dla małżonka

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku:

  • dzieci spadkodawcy oraz
  • jego małżonek.

Dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Na przykład: gdy spadkobierca pozostawił małżonka oraz jedno dziecko, wówczas dziedziczą oni po połowie. Jeżeli powołani do dziedziczenia z ustawy są dwójka dzieci oraz małżonek, wówczas wszyscy oni dziedziczą w 1/3. I tak dalej – należy pamiętać jednak, iż małżonek nie może otrzymać mniej niż 1/4 spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (art. 931 k.c.).

II Wariant gdy spadkodawca nie posiada dzieci – udział ½  spadku dla małżonka:

W przypadku braku zstępnych (dzieci) spadkodawcy, do spadku z mocy ustawy powołani są:

  • jego małżonek,
  • rodzice i
  • rodzeństwo.

W takim przypadku udział w spadku małżonka, który dziedziczy w zbiegu czy to z rodzicami, czy to z rodzeństwem, czy też z rodzicami i rodzeństwem spadkodawcy, wynosi połowę spadku (art. 932 k.c.).

III Wariant gdy spadkodawca nie posiada dzieci – udział ¼ dla rodzica dziedziczącego w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy

Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą część tego, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa.

Pozostałą część dziedziczy rodzeństwo w częściach równych.

IV Wariant gdy spadkodawca nie posiada dzieci – jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku

Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, wówczas udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada po połowie drugiemu z rodziców i rodzeństwu spadkodawcy. Jeżeli natomiast do spadku powołani są obok małżonka tylko rodzice albo tylko rodzeństwo, dziedziczą oni w częściach równych to, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa (art. 933 k.c.).

V Wariant gdy którekolwiek z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku – udział zstępnych

Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy (art. 934 k.c.).

VI Wariant dziedziczenie małżonka w przypadku braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa

W braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada jego małżonkowi.

VII Wariant dziedziczenie rodziców i rodzeństwa spadkodawcy w przypadku braku zstępnych i małżonka

W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom, rodzeństwu i zstępnym rodzeństwa.

VIII Wariant – dziedziczenie gminy

W przypadku braku małżonka spadkodawcy oraz krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli natomiast miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić bądź ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, wówczas spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu (art. 935 k.c.).

Sprawdź także:

Wydziedziczenie. Kiedy wydziedziczenie jest bezskuteczne. 

Wzór testamentu – Własnoręczny (holograficzny) z Wydziedziczeniem.

Pozdrawiam

Adwokat Damian Dobosz

Stan prawny, kwiecień 2020 r.

Częstochowa, Lubliniec

Oceń post
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Udostępnij:

Najczęściej czytane

adwokat-czestochowa-zyczenia-nowy-rok-2024

Szczęśliwego Nowego Roku 2024

  Szanowni Państwo, Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2024 pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia. Niech ten rok będzie dla Państwa czasem pełnym sukcesów zawodowych, stabilności oraz

adwokat-Częstochowa-życzenia

Życzenia Świąteczne

Życzenia Bożonarodzeniowe 2023 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Wam życzenia radosnych chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi. Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą

odrzucenie-spadku-termin

Jaki jest termin na odrzucenie spadku ?

Do nabycia spadku dochodzi z chwilą śmierci spadkodawcy. Tytułem do wejścia w jego prawa i obowiązki jest testament albo ustawa. Ustawodawca pozostawia uprawnionemu do dziedziczenia

Opisz swoją sprawę

Umów się na konsultację - tel. 695 629 332

Częstochowa, Lubliniec

0
Would love your thoughts, please comment.x