Logo kancelaria adwokacka Adwokat Damian Dobosz

WITAMY NA STRONIE KANCELARII ADWOKACKIEJ Adwokat Częstochowa Adwokat Lubliniec ADWOKAT KATOWICE KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Damian Dobosz

Sprawy o podział majątku

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sprawach o podział majątku po rozwodzie.

Zakres usług spraw majątkowych pomiędzy małżonkami obejmuje sprawy o:

– podział majątku dorobkowego małżonków,

– ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,

– zwrot wydatków bądź nakładów poczynionych na majątek wspólny lub osobisty,

– majątkowe umowy małżeńskie,

– zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej,

– pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu wspólnym majątkiem,

– wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka

– rozliczenie nakładów w konkubinacie (sprawa nie dotyczy małżonków, a konkubentów).

Reprezentujemy naszych Klientów na etapie przedsądowym prowadząc negocjacje ze stroną przeciwną oraz w fazie postępowania sądowego w sprawach dotyczących podziału majątku, rozliczenia poczynionych nakładów na majątek wspólny lub osobisty małżonka.

Porady prawne podział majątku po rozwodzie

 

Udzielamy szczegółowych porad prawnych w zakresie wszelkich zagadnień związanych z podziałem majątku. Doradzamy przede wszystkim byłym małżonkom oraz konkubentom. Sprawy o podział majątku warto przeanalizować już na etapie sprawy rozwodowej, bądź nawet przed założeniem sprawy o rozwód. Moi wszyscy Klienci w trakcie trwania spraw rozwodowych są przygotowani na kolejny etap po zakończeniu sprawy rozwodowej, czyli podział majątku. Analizujemy szczegółowo każdą sprawę. Czasem warto rozważyć ustanowienie sądowej rozdzielności majątkowej małżeńskiej, bądź rozdzielności małżeńskiej z datą wstecz jeszcze przed orzeczeniem rozwodu. 

Pomoc prawna w zakresie podziału majątku po rozwodzie

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje fachową pomoc prawną dotyczącą spraw o podział majątku wspólnego małżonków.
W momencie zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, tzw. wspólność ustawowa. Małżonkowie mogą przez umowę majątkową małżeńską, wspólność tę rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Adwokat od podziału majątku

Pomoc adwokata w sprawie o podział majątku to przede wszystkim konsultacje prawne (doradztwo prawne) w zakresie majątku małżonków lub byłych małżonków. Wspólnie planujemy strategię podejmowanych działań. Następnie w imieniu Klienta prowadzimy negocjacje między stronami. Pomagamy w gromadzeniu materiału dowodowego. Oczywiście bierzemy udział w sprawach sądowych i w ramach prowadzenia sprawy sporządzamy wszelkie pisma procesowe. Klient na bieżąco informowany jest o wszelkich podejmowanych przez adwokata działaniach.

Rozprawa sądowa w sprawie o podział majątku

W celu dokonania podziału majątku wspólnego małżonków, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków, do sądu spadku. Jest to wniosek o podział majątku wspólnego. W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd może również rozstrzygać o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym. Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o podział majątku może rozpoznawać również dodatkowe wnioski w zakresie jakie wydatkinakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty (odrębny małżonka), bądź jakie nakłady zostały poczynione z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny. W tym zakresie sąd może zasądzić odpowiednią kwotę tytułem zwrotu.

Samo ustalenie majątku wspólnego, który podlegać będzie podziałowi bywa niezwykle trudne, ponieważ często strony próbują ukryć część majątku. Rolą sądu w sprawie o podział majątku jest ustalenie składu i wartości poszczególnych składników (elementów) majątkowych. Po zakończenia postępowania i wydaniu postanowienia przez sąd strony tracą prawo do części majątku podzielonego. 

W sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego (czy to umownie czy sądownie) zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką. Doradzimy Ci na każdym etapie podziału majątku wspólnego, pomożemy Ci w negocjacjach ze stroną przeciwną, zaś w przypadku całościowego powierzenia nam sprawy, będziemy reprezentować twoje interesy przed sądem, jak również we wcześniejszym etapie wezwania strony przeciwnej i negocjacji w sprawie o podział majątku. 

Umów się na konsultację - tel. 695 629 332

Koszt konsultacji w sprawach o podział majątku wynosi 200 zł.

Pomoc dla Klientów mieszkających za granicą Polski

Kancelaria prowadzi także sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków przebywających za granicą, m.in. USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Francji, Niemiec czy Norwegii. Adwokat od podziału majątku może być pełnomocnikiem osoby niemieszkającej na stałe w Polsce. W takiej sytuacji wszelkie formalności załatwiamy zdalnie przez Internet lub poprzez pocztę. Pozwoli to uniknięcie kosztowych i czasochłonnych wizyt w Polsce.

Porady prawne Online w sprawach majątkowych małżeńskich i o podział majątku - ePorady

W sprawach o podział majątku dorobkowego małżonków (bądź byłych małżonków) nasi Klienci mogą skorzystać z porady prawnej Online. Za pomocą SKYPE, WhatsApp, Facebook Messenger. Możliwa jest również opcja rozmowy telefonicznej. Aby ustalić szczegóły skontaktuj się z nami.

Adwokat od spraw o podział majątku w Częstochowie

Adwokat od spraw o podział majątku w Lublińcu

KONTAKT

695 629 332

Kliknij żeby zadzwonić w sprawie o podział majątku

adwokat@kancelariadobosz.pl

napisz maila w sprawie o podział majątku

PODZIAŁ MAJĄTKU - KANCELARIA CZĘSTOCHOWA,

Jasnogórska 45/2 , 42-200 Częstochowa​

PODZIAŁ MAJĄTKU - KANCELARIA LUBLINIEC,

Plac Sienkiewicza 6, 42-700 Lubliniec

PODZIAŁ MAJĄTKU KANCELARIA KATOWICE,

W sprawach o podział majątku działamy przed wszystkimi sądami w apelacji katowickiej.