Adwokat Damian Dobosz

Rozwód – zmiana nazwiska po rozwodzie. Powrót do nazwiska jaki termin?

zmiana naziwska po rozwodzie adwokat

Po orzeczonym rozwodzie można wrócić do nazwiska sprzed ślubu. Wystarczy złożyć oświadczenie przed właściwym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub – jeżeli ktoś przebywa za granicą – przed konsulem. Należy pamiętać, by nie przegapić terminu, bowiem wynosi on jedynie trzy miesiące od daty uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Jak liczyć termin

Rozwiedziona żona ma prawo powrotu do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie w tym przedmiocie może jednak ona złożyć wyłącznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego i w terminie trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego (wyroku). Pamiętaj, że chwila uprawomocnienia się wyroku rozwodowego to 21 dni (7+14) od dnia ogłoszenia wyroku (pod warunkiem, że wyrok nie został zaskarżony przez którąś ze stron). Uprawnienie do zmiany nazwiska od listopada 2015 roku posiada również konsul, jest to istotna wiadomość dla osób zamieszkujących za granicami Polski.

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa (art. 59 k.r.o.).

Zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu:

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem może nastąpić jedynie w okresie 3 miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu. Kodeks nie stanowi o charakterze tego terminu, jednakże przyjmuje się,  iż jest to tzw. termin zawity, czyli nieprzywracalny i prekluzyjny, co oznacza, że po jego upływie uprawnienie do dokonania czynności wygasa. Wówczas nie jest możliwa już zmiana nazwiska po rozwodzie. 

Czytaj również: Powierzenie władzy rodzicielskiej.

Czytaj również: Zupełny i trwały rozkład pożycia

Czy sąd może orzec o zmianie nazwiska w wyroku rozwodowym ?

Tylko  i wyłącznie kierownik urzędu stanu cywilnego (bądź konsul w przypadku zamieszkania za granicą) ma uprawnienie do zmiany nazwiska – żaden inny organ nie jest do tego uprawniony i nie może odebrać oświadczenia w tym zakresie.

Sąd nie może również zamieścić takiego orzeczenia w samym wyroku rozwodowym.

Czy były mąż może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska ?

Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, ponieważ sam kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje. W kwestii tej orzekał Sąd Najwyższy.

Czy była żona może po rozwodzie zmienić nazwisko na dyplomie ukończenia studiów ?

Nie ma prawnej możliwości zmiany nazwiska po rozwodzie na dyplomie ukończenia studiów.

Jakie dokumenty wymagane są do zmiany nazwiska po rozwodzie 

Aby powrócić do nazwiska panieńskiego musisz przygotować:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który okażesz, by potwierdzić swoją tożsamość,
  • dowód opłaty skarbowej – możesz zapłacić w kasie urzędu albo zrobić przelew na odpowiednie konto urzędu,
  • informacje o miejscu, w którym sporządzono twój akt małżeństwa, i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (te informacje przekaż urzędnikowi ustnie),
  • jeśli składasz oświadczenie przed konsulem – odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli wzmianką o rozwodzie),
  • kierownik USC lub konsul poinformuje cię, jeśli będą potrzebne inne dokumenty (na przykład gdy rozwód został orzeczony przez sąd za granicą).

Gdzie złożyć dokumenty w sprawie powrotu do nazwiska po rozwodzie

  • nie musisz składa dokumentów w konkretnym urzędzie, możesz zrobić to w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC,
  • jeśli jesteś za granicą dokumenty składasz w polskim konsulacie, przed konsulem.

Koszt powrotu do nazwiska panieńskiego

  • jeśli sprawę załatwiasz przed kierownikiem USC – przygotuj 11 zł opłaty skarbowej,
  • jeśli sprawę załatwiasz przed konsulem –  przygotuj 50 EURO opłaty konsularnej. Zapłacisz w walucie, w której pobierane są opłaty. Walutę i dokładną kwotę poda ci konsul.

Pozdrawiam

Adwokat Damian Dobosz

stan prawny: ostatnia aktualizacja maj 2020r.

Adwokat Częstochowa & Lubliniec

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Udostępnij:

Najczęściej czytane

Opisz swoją sprawę

Umów się na konsultację - tel. 695 629 332

Częstochowa, Lubliniec