Adwokat Damian Dobosz

Rozwód – zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Kiedy nastąpi 2020

Zupełny i trwały rozkład pożycia adwokat

Zupełny i trwały rozkład pożycia:

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał ich małżeństwo przez rozwód (art. 56 k.r.i.o.)

Co oznacza określenie trwały i zupełny rozkład pożycia:

Chodzi oczywiście o wspólne pożycie, a zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego jest to ogół więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. 

Ogólnie rzecz biorąc zupełny rozkład pożycia oznacza zanik wszystkich tych więzi łącznie.

Natomiast trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza, że w oparciu o doświadczenie życiowe można przyjąć, iż na tle okoliczności w danej konkretnej sprawie powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

W praktyce wygląda to tak, że powyższe przesłanki są spełnione jeśli małżonkowie:

 • nie mieszkają razem od jakiegoś czasu, czyli nastąpiła pomiędzy nimi tzw. separacja faktyczna
 •  nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, 
 • od co najmniej kilku miesięcy nie współżyją ze sobą fizycznie,
 • ustała pomiędzy nimi więź duchowa.

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny:

Rozwód nie jest jednak dopuszczalny (pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia) jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Zobacz także: Powierzenie władzy rodzicielskiej po rozwodzie. 

Co jeśli drugi małżonek nie wyrazi zgody na rozwód ?

Może zdarzyć się sytuacja w której drugi małżonek (pozwany) nie zgadza się na rozwód. Takie sytuacje mają miejsce na salach sądowych. Wszystko zależy od tego, czy osoba która wnosi pozew (powód) jest winna za rozkład pożycia małżeństwa. Jeśli sąd stwierdzi, po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym, że małżonek który wniósł pozew rozwodowy jest wyłącznie winny rozkładowi pożycia wówczas zgodnie z żądaniem drugiego małżonka (niewinnego) oddali powództwo (innymi słowy nie orzeknie rozwodu – wyrok oddalający powództwo o rozwód). Sytuacja taka nie jest bez wyjścia, należy to oczywiście skonsultować szczegółowo z adwokatem od spraw rozwodowych w celu oceny szans powodzenia uzyskania rozwodu przez małżonka uznanego wyłącznie winnym za rozkład pożycia.

Zobacz także: Zmiana nazwiska po rozwodzie. Powrót do nazwiska panieńskiego. Gdzie złożyć wniosek, termin.

Przyczyny rozkładu pożycia małżonków – najczęściej wskazywane w pozwach rozwodowych

Najczęściej wskazuje się na niezgodność charakterów, jako główną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego osób rozwodzących się.

Inne przyczyny:

 • niewierność i trwałe związek z innym partnerem,
 • alkoholizm,
 • przemoc, znęcanie się psychiczne i fizyczne jednego małżonka nad drugim,
 • brak zainteresowania domem i rodziną,
 • nieporozumienia na tle finansowym,
 • bezpłodność jednego z małżonków,
 • naganny stosunek jednego małżonka do rodziny drugiego małżonka,
 • nieporozumienia na tle seksualnym, niedopasowanie,
 • zbytnia ingerencja rodziny jednego z małżonków w sprawy małżeńskie
 • niegospodarność, lekkomyślność małżonka (np. długi, hazard).

Niektóre z powyższych przyczyn mogą być zakwalifikowane jako niezawinione (małżonek nie ponosi winy za rozkład pożycia wskutek wystąpienia tej przyczyny), np. bezpłodność (choć należy mieć na względzie sytuacje wyjątkowe), czy niezgodność charakterów, bądź jako zawinione (małżonek ponosi winę za rozkład pożycia), np. zdrada, alkoholizm, stosowanie przemocy względem drugiego małżonka.

Koniecznie sprawdź:

Il trwa rozwód z orzeczeniem o winie a ile rozwód bez orzekania o winie. Wpływ COVID-19 na rozpoznawanie spraw rozwodowych.

Pozdrawiam

Adwokat Damian Dobosz

stan prawny wpisu: aktualizacja – kwiecień 2020r.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Udostępnij:

Najczęściej czytane

Opisz swoją sprawę

Umów się na konsultację - tel. 695 629 332

Częstochowa, Lubliniec